Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα www.portokallidis.gr ανήκει στην Β Θ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ και έχει τεθεί σε λειτουργία από αυτήν. Η Β Θ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ δεσμεύεται να διαφυλάσσει το ιδιωτικό απόρρητο όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλεγούν κατά την επίσκεψη αυτή.

Σας ενημερώνουμε για την Πολιτική Τήρησης Απορρήτου που εφαρμόζουμε, με σκοπό να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε πώς μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να λάβουμε από εσάς. Η παροχή από εσάς των προσωπικών σας δεδομένων υποδηλώνει την αποδοχή από πλευράς σας των όρων της Πολιτικής αυτής και τη συγκατάθεσή σας για τη συγκέντρωση, χρήση και αποκάλυψη από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα. Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλείστε να μην μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι στοιχεία-πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα φυσικό πρόσωπο και που οδηγούν στην ταυτοποίησή του άμεσα ή έμμεσα. Τέτοιες πληροφορίες είναι το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου κ.ά.

 

Είδη στοιχείων που συλλέγουμε και τρόπος συλλογής τους  

Στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε τόσο στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, όσο και συγκεντρωτικά στοιχεία. Τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα αναφέρονται σε έναν μεμονωμένο καταναλωτή και συλλέγονται από ιδιώτες που μας τα παρέχουν εθελουσίως και συνειδητά, π.χ. όταν παρέχουν όνομα και διεύθυνση και ζητούν επακόλουθη επικοινωνία με την εταιρία μας. Η Β Θ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ δεν σας ζητά να καταχωρήσετε ή να δώσετε αυτά τα στοιχεία ως προϋπόθεση για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ή να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενό της.  

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία είναι στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και εμφανίζουν τις προτιμήσεις σας, τη συχνότητα των επισκέψεών σας, τη διάρκεια αυτών κ.ά. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται αυτόματα (μέσω των cookies), όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και συνδυάζονται με παρεμφερή στοιχεία που έχουμε συλλέξει για όλους τους άλλους επισκέπτες. Συλλέγοντας αυτά τα στοιχεία, μαθαίνουμε πώς να προσαρμόσουμε καλύτερα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας στα ενδιαφέροντα των επισκεπτών της. 

 

Χρήση των στοιχείων που συγκεντρώνονται

Εφόσον μας γνωστοποιήσατε προσωπικές σας πληροφορίες και έχετε παράσχει ρητή συγκατάθεση για τακτική επικοινωνία με την εταιρία μας ή έχετε ζητήσει να ενταχθείτε στον τηρούμενο από εμάς κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων, μπορεί κατά καιρούς να επικοινωνούμε μαζί σας. Μπορεί π.χ. να σας στέλνουμε υλικό μάρκετινγκ ή διαφήμισης. Μπορεί να απαντάμε στα σχόλια ή τα αιτήματά σας για ενημέρωση. Ή μπορεί να ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας εάν είναι απαραίτητο στην πορεία επεξεργασίας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που ζητήσατε μέσω της ιστοσελίδας μας. Στη σελίδα Επικοινωνίας του διαδικτυακού μας ιστότοπου, πέραν της ηλεκτρονικής σας διευθύνσεως, ζητάμε ορισμένα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία μόνο εάν χρειάζεται να έρθουμε απευθείας σε επαφή μαζί σας, επειδή οι προσπάθειές μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail δεν καρποφόρησαν. Δεν χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για άλλους σκοπούς, παρά μόνο για να απαντήσουμε στο μήνυμα που έχετε στείλει, εκτός αν έχουμε την άδειά σας.

Επίσης, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας, στο πλαίσιο μιας διαρκούς και επισταμένης προσπάθειας που καταβάλλουμε, όσον αφορά στη βελτίωση των μεθόδων μάρκετινγκ και προώθησης. Για τους σκοπούς αυτούς αναλύουμε στατιστικά τη χρήση της ιστοσελίδας. Παράλληλα, η χρήση των στοιχείων που μας παρέχετε, μας βοηθά να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενό της. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας για να παραδώσουμε υλικό που είναι προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας, όπως τα αντιλαμβανόμαστε από τα στοιχεία που μας έχετε δώσει και από τις επιλογές πλοήγησής σας στον διαδικτυακό μας ιστότοπο. Αυτό το εξατομικευμένο υλικό μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες, όπως ενημέρωση για τα υπάρχοντα ή νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές, προτάσεις κ.λπ. Δεν συλλέγουμε αυτόματα προσωπικά στοιχεία αλλά μπορεί να συνδυάσουμε στοιχεία μη προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται αυτόματα (μέσω των cookies) με τα προσωπικά στοιχεία που έχετε υποβάλλει παλαιότερα. Πρωταρχικός στόχος της Β Θ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ κατά τη συλλογή προσωπικών στοιχείων είναι να σας προσφέρει μία ουσιαστική και εξατομικευμένη εμπειρία, όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα της.    

Σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη σχετικά με τη μελλοντική χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από εμάς, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

 

Αποκαλύψεις Πληροφοριών

Οι πληροφορίες που μας παρέχετε ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για ενδοεταιρικούς σκοπούς, όπως για ανάλυση δεδομένων, για ελέγχους και λοιπούς σχετικούς σκοπούς.

Ενδέχεται να συνεργαζόμαστε με παρόχους υπηρεσιών στους οποίους μπορεί να κοινοποιήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες, με στόχο να τους διευκολύνουμε στην εν λόγω παροχή υπηρεσιών. Η Β Θ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ απαιτεί από τους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία, να διαφυλάσσουν δεόντως τα εν λόγω στοιχεία, να τα διατηρούν ασφαλή και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τον σκοπό που επιβλήθηκε αρχικά η συλλογή τους και όχι για κάποιον άλλο σκοπό.

Επιπλέον, ενδέχεται να διαθέσουμε σε τρίτους τα προσωπικά σας στοιχεία προς κοινή χρήση :

  • Αν θεωρήσουμε πως αυτό είναι επιβεβλημένο από τον νόμο ή απαιτείται για λόγους συμμόρφωσης με νομικές διαδικασίες ή για να ανταποκριθούμε στο αίτημα κρατικής ή άλλης δημόσιας αρχής
  • Για να βοηθήσουμε ή να υποστηρίξουμε την έρευνα κλοπής που διεξάγει τρίτος και στην οποία εμπλέκονται προϊόντα μας ή τις προσπάθειες τρίτου για την πρόληψη περιστατικών κλοπής που εμπλέκονται προϊόντα μας
  • Αν κριθεί απαραίτητο για λόγους πρόληψης, έρευνας, εντοπισμού και δίωξης ποινικών αδικημάτων ή κακόβουλων «επιθέσεων» στη λειτουργία της ιστοσελίδας μας
  • Αν κριθεί απαραίτητο για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων περί απορρήτου, ιδιοκτησίας ή ασφάλειας των εργαζομένων, των συνδεδεμένων εταιριών μας, των χρηστών της ιστοσελίδας ή του ευρύτερου κοινού
  • Για να προσφύγουμε σε ένδικα μέσα ή να περιορίσουμε τις ενδεχόμενες ζημίες ή αν έχουμε προηγουμένως λάβει τη συγκατάθεσή σας

Τέλος, σε περίπτωση που η εταιρία μας πωληθεί ή συγχωνευθεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα, τα στοιχεία σας μπορεί να αποκαλυφθούν στους νέους μας εταίρους ή ιδιοκτήτες.

Η Β Θ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ δηλώνει ότι, εκτός αν αυτό απαιτηθεί από το νόμο, δεν θα μοιραζόμαστε, πωλούμε, ή διανέμουμε χωρίς τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στοιχεία μάς παρέχετε.

Η υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν τούτων υποδηλώνει τη συγκατάθεσή σας στην αποκάλυψη των δεδομένων υπό τους ανωτέρω όρους.

 

Ανήλικοι Χρήστες

Αν είστε ανήλικοι, πρέπει να εξασφαλίσετε τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα σας πριν να αποδεχθείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και πριν μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά σας στοιχεία. Δεν επιτρέπεται σε χρήστες που δεν έχουν εξασφαλίσει τέτοια συγκατάθεση να μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα. Η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων και η παροχή προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση ανήλικων χρηστών θα θεωρείται ότι έχει συντελεστεί με τη συναίνεση του γονέα ή του κηδεμόνα τους.

 

Σύνδεση με Διαδικτυακούς Τόπους Τρίτων

Για τη διευκόλυνσή σας ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους (links) με διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Οφείλετε να εξετάσετε προσεχτικά τις πολιτικές απορρήτου/ ασφαλείας των τρίτων, στους οποίους παρέχει πρόσβαση η παρούσα ιστοσελίδα. Λοιποί διαδικτυακοί τόποι που είναι προσβάσιμοι μέσω της παρούσας τοποθεσίας διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές και μεθόδους συλλογής, χρήσης και γνωστοποίησης δεδομένων. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές και πρακτικές των τρίτων. Οι πρακτικές περί πληροφοριών των διαδικτυακών αυτών τόπων, οι οποίοι συνδέονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Ασφάλεια και τρόποι προστασίας των δεδομένων σας – Αποποίηση ευθύνης  

Εφαρμόζουμε αυστηρά όλα τα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας για να προστατεύουμε τα προσωπικά στοιχεία σας από πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και από την παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, γνωστοποίηση, μεταβολή, καταστροφή ή ζημιά. Ωστόσο, παρά την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας που λαμβάνουμε, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι αδιαπέραστο. Η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια που είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας θα είναι αδιάκοπη ή ελεύθερη από σφάλματα ή ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος, οι εξυπηρετητές του ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από εμάς είναι ελεύθερα από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, αν οποιαδήποτε στιγμή αντιληφθείτε ότι η πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό.

 

Πρόσβαση και ενημέρωση πληροφοριών

Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά στοιχεία που τηρούμε για εσάς και μπορείτε να μας ζητάτε να προβαίνουμε στις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι ακριβή και ενημερωμένα. Εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται στη σελίδα Επικοινωνίας.

 

Επικοινωνία

Αν έχετε οποιαδήποτε σχόλια, απορίες ή αιτήματα αναφορικά με τη χρήση από εμάς των προσωπικών σας στοιχείων ή οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τα Cookies, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται στη σελίδα Επικοινωνίας. Από πλευράς μας δεσμευόμαστε ότι θα ερευνήσουμε το θέμα και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση ή να διευθετήσουμε οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Σε περίπτωση που προβούμε σε τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, οι αλλαγές θα δημοσιευθούν εγκαίρως στην παρούσα ιστοσελίδα. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της εν λόγω Πολιτικής ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να την ελέγχετε τακτικά για τυχόν αλλαγές. Τυχόν αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσης της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τις εν λόγω αλλαγές συνιστά την από μέρους σας αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου, όπως θα ισχύει κατά τον χρόνο εκείνο με τις εκάστοτε αναθεωρήσεις – τροποποιήσεις.

espa_el